Usahlah kamu berbesar diri dengan sesuatu perbuatan yang kamu lakukan, kerana kamu tidak mungkin menembusi bumi dan kamu tidak mungkin menjadi setinggi langit.

Related posts:

  1. Dari Mana mahu ke mana
  2. Marah itu dari nafsu amarah?
  3. Uban dirambut
  4. Something regarding family
  5. Kalkatu ?